Κατασκευή κάσας Ιω. Μόνος

Κατασκευή κάσας Ιω. Μόνος

 

 

 

 

A Πριν

A Μετά την αποκατάσταση

Β Πριν

B Μετά την αποκατάσταση

Β Κατασκευή κάσας Ιω. Μόνος

Γ Πριν

Γ Μετά την αποκατάσταση

Γ Πριν

Γ Μετά την αποκατάσταση
Στάδια κατασκευής βάσης και κάσας για Smiths & Son διπλό χρονογράφο
Στάδια κατασκευής βάσης και κάσας για Smiths & Son διπλό χρονογράφο
Στάδια κατασκευής κάσας για Dubois & Fils Locle  

Designed & Developed by Web Compass